ΦΟΡΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΑΣΑΖ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ

ΜΑΘΗΜΑ ΒΡΕΦΙΚΟ ΜΑΣΑΖ 4 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ

Πριν κάνετε μασάζ μαζί μου, σας ζητώ να ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΤΕ και να υποβάλετε αυτήν τη φόρμα συμβουλευτικής. Όλες οι πληροφορίες θα παραμείνουν αυστηρά εμπιστευτικές. Εάν θέλετε να συμπληρώσετε μια συμβουλευτική φόρμα για ένα μασάζ εγκυμοσύνης ή για το μάθημα μασάζ μωρού, ακολουθήστε τους παρακάτω συνδέσμους.


Φόρμα συμβουλευτικής για μασάζ

MENOPAUSE

Are you pregnant?

CHANGES IN MENSTRUAL CYCLE 

CHANGES IN FREQUENCY OF URINATION

BURNING SENSATION ON URINATION

PROBLEMS PASSING WATER (URINATION)

nausea

Diarrhoea

Constipation

Palpitations

Persistent Coughing

Shortness of breath

Chest Pain

Do you suffer from any of the following?

Menopause

Are You Pregnant?

Changes In Menstrual Cycle

Changes In Frequency Of Urination

Burning Sensation On Urination

Problems passing water (urination)

Nausea

Diarrhoea

Constipation

Palpitations

Persistent Coughing 

Shortness Of Breath

Chest Pain

Do you suffer from any of the following? Please answer Yes or No to each of the following 

Stress levels 1-10 (10 highest)