ΜΑΘΗΜΑ ΒΡΕΦΙΚΟ ΜΑΣΑΖ 4 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ

ΦΟΡΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΑΣΑΖ

Πριν κάνετε μασάζ μαζί μου, σας ζητώ να ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΤΕ και να υποβάλετε αυτήν τη φόρμα συμβουλευτικής. Όλες οι πληροφορίες θα παραμείνουν αυστηρά εμπιστευτικές.

Εάν θέλετε ένα βαθύ ιστό, χειροκίνητη λεμφική παροχέτευση ή σουηδικό μασάζ μαζί μου, ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο.

Εάν ενδιαφέρεστε για το μάθημα μασάζ μωρών 4 εβδομάδων, ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο.

Έντυπο συμβουλευτικής εγκυμοσύνης

Please answer Yes OR No to indicate a current or past problem

Abdominal Cramping

Chronic Hypertension

Blood Clot Or Phlebitis

Uterine Bleeding

Bladder Infection

Leaking amniotic fluid or vaginal bleeding

Anaemia

Please answer Yes/No to indicate a current or past problem

Current Problem

Past Problem

Abdominal Cramping

Chronic hypertension

Blood clot or phlebitis

Uterine bleeding

Bladder infection

Leaking amniotic fluid or vaginal bleeding

Anaemia

Stress levels 1-10 (10 highest)